پروانه سفید

مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری پروانه سفید با مجوز رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بشماره 1767/1394/ب/ش

تفلن تماس : 88792516 - 88792515

اهدا لوح تقدیر و جوائز کارکنان نمونه


کارکنان نمونه سال 1395 مرکز پرستاری پروانه سفید معرفی شدند.

شرح خبر